Moje stavby, které dozoruji

stavba z konopného betonu základové pasy ze straceného bednění betonování základové desky dřevěná konstrukce domu se střechou bagrování základových pásů rozestavěný dům hrubá stavba bez střechy hrubá stavba bez střechy vybagrované základové pasy základové pasy s prostupy kalizace příprava na vylití základové desky pumpa mixu nad rozestavěným domem