S technickým dozorem

stavíte svůj vysněný

dům s radostí.